387
OCAK-ŞUBAT 2016
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından mevcut imar planlarına uyularak, doğal çevreye uyumlu, kentin kimliğine katkı sağlayacak, bölge ve kent halkının kullanımına yönelik, toplum yararını gözeten, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan, çevre değerlerini gözeten, çok sayıda seçenekten ekonomik, işlevsel, yenilikçi ve sürdürülebilir yapısal ve çevresel çözümlerin seçilmesi amacıyla düzenlenen yarışma sona erdi. Yarışmada 39 proje değerlendirmeye alındı, 3 ödül, 3 mansiyon verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Kadir Albayrak (Tekirdağ BB Bşk., Kimya Müh.), Nilgün Marmara (TESKİ YK Ü., Mimar), A. Soner Ergin (TESKİ Genel Müdür Yrd., İnşaat Müh.), Dilşad Ergin (Tekirdağ BB İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk., Mimar), F. Gökhan Tanrıöver (MO İst. BK Şb. Tekirdağ Tem. YK Bşk., Mimar)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

M. Oğuz Öztuzcu (Y. Mimar)

Sadrettin Soylu (Y. Mimar), Nurbin Paker (Y. Mimar), Didem Özdel (Y. Mimar), Hasan Düvenci (İnşaat Müh.)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Umut İyigün (Y. Mimar), Orkun Özüer (Y. Mimar), Adem Bakır (İnşaat Müh.)

RAPORTÖRLER

Öznur Aras (Y. Mimar), Nurdan Özcan Yalçın (Mimar), Bora Metin (Elektrik-Elektronik Müh.), Sedef Balcı (Mimar-İnşaat Müh.), U. Murat Bektaş (Jeoloji Müh.), Türker Dal (Harita Müh.)

1. ÖDÜL

BURAK MANGUT mimar

PROJE RAPORUNDAN

Hizmet binasının yerleşim stratejisine etki eden birincil faktörler topografya ve kullanıcı sirkülasyonudur. Yapı grubu mevcut eğim ile bütünleşecek biçimde parçalar halinde örgütlenmiştir. Dört ana kütleden oluşan yapı grubu kademeli biçimde eğim ile uyum sağlamaktadır. Gelişim bölgesindeki birincil ulaşım arteri olan "Köse İlyas Caddesi" ile hizmet binasının etkileşimi kurum ve kent arasındaki temel ara yüzü meydana getirmektedir. Yapı grubunun kuzey kenarında konumlanan kamusal ve yarı-kamusal mekânlar ile giriş platoları kurumun kente açılımını sağlamaktadır. Hizmet binasının Köse İlyas Caddesine açılan girişleri yapının erişilebilirliğini arttırmaktadır.

JÜRİ RAPORUNDAN

Projenin yoğun ihtiyaç programını, ana bileşenleri gözeterek parçalı bir kütle çözümü içinde kurgulama tercihi; ve bu tercihin bir sonucu olarak arazinin topoğrafyası ve koşullarına uyumlu, insan ölçeğini ezmeyen, mütevazı bir yapı dili oluşturmadaki başarısı olumlu bulunmuştur. Topoğrafya ile kurduğu ilişkide, yapı kütlesini alanın üst kotlarında ve zeminle daha az noktada ilişkilendirerek görece az bir hafriyat gerektirmesi, genel duyarlılığı ile tutarlı olarak değerlendirilmiştir. Önerilen yapıların dış cephelerindeki ifade bütünlüğü ve doğal bir malzemenin farklı kullanımları ile şekillenen çağdaş bir tektonik dil arayışı olumlu bulunmuştur. Malzeme kararları, önerilen cephe kurgusu ve dolu-boş düzeni ile çevresel koşullara ve hakim rüzgara karşı korunaklı ve işletme maliyeti görece düşük bir yapı önerisi ortaya koyması olumludur. Kütlesel parçalanmanın da bir sonucu olarak ortaya çıkan rasyonel ve esnek plan kurgusu; yapının uygulanabilirliğini artırması bakımından başarılı bulunmuştur. Vaziyet planı ölçeğinden yapı dilinin kurgulanmasına uzanan farklı ölçeklerde devam eden tutarlı duyarlılığı olumludur. Arazideki yerleşimi ile yapının; bölgede gelecekte oluşması öngörülen yeni kent merkezinin yaya hareketliliğine ve kentsel mekanına referans verebilecek farklı kotlardaki açık alanları çevresinde “örgütleme potansiyeli olumlu olarak değerlendirilmiştir.

2. ÖDÜL

MERT VELİPAŞAOĞLU mimar

3. ÖDÜL

OKNUR ÇALIŞKAN mimar

1. MANSİYON

OZAN ÖZTEPE mimar, DERYA EKİM ÖZTEPE mimar

Yardımcı: Umut Sert

2. MANSİYON

TOLGA ŞENTÜRK mimar, DERYA GENÇ mimar

3. MANSİYON

ERHAN FEHMİ KOBAL mimar

Yardımcılar: Selim Sıdal, Behiç Şensoy, Cansu Aksu, Sefa Kayhan

 

 

Bu icerik 1831 defa görüntülenmiştir.