326
KASIM-ARALIK 2005
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YİTİRDİKLERİMİZ

GÜNDEM

UIA 2005 İSTANBUL YANSIMALARI

KORUMA

DOSYA: Kentleri Paylaşmak

YARIŞMA

MİMARLIK TARİHİ

DİZİ: Mimarın Halleri

YAYIN TANITIM

YAYINLAR

MEA ARCHITECTURA MEA CULPA

ENGLISH SUMMARY
KÜNYE
MİMARLIK'tan

N. Müge Cengizkan

Kısa bir süre önce yeni bir döneme giren Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde, tarama süreci ve müzakerelerde ele alınacak ilk konuların “bilim ve araştırma” ile “eğitim ve kültür” olduğu açıklandı. Mimarlık alanını doğrudan ilgilendiren bu başlıklar konusunda referanslarımızı kuvvetlendirmek; ve gerek mimarlık ortamının gerekse Oda’nın ilgili kurullarının ürettiği düşünsel üretimi somutlaştırmak durumundayız. Çoğu zaman oldu-bittilerle yürüyen bu süreci yönlendirebilmek ve içinde aktif olarak rol alabilmek, en başta durumdan ve değerlendirmelerden detayları ile haberdar olmayı gerektiriyor. Tartışmanın önemli bir platformu olagelen MİMARLIK adına gelişmeleri izleyeceğiz. Sizlerin de katkılarınızı bekliyoruz.

Mimarlar Odası, Türkiye Mimarlık Politikası’nın oluşturulması amacıyla bir inisiyatif başlattı. Konu hakkındaki geçmiş deneyimlerden yararlanarak, geniş katılımlı toplantılarla ülkenin mimarlık politikasının çerçevesi çiziliyor. Diğer ülkelerin mimarlık politikalarının yer aldığı “Ulusal Mimarlık Politikaları” kitabı Mimarlar Odası Yayınları arasında, çalışma kitabı olarak yayımlandı. Bu tartışmalarda en önemli gündemi Türkiye’ye özgü koşulların iyi belirlenmesi alıyor. Sonuçta, üzerinde uzlaşılan bu metnin hükümet politikalarına entegre edilebilmesi için yoğun çabalar Oda’nın öncelikli gündemini oluşturacak.

AB sürecine paralel yürüyen bir diğer konu ise mimarlık eğitimi alanının şekillendirilmesi. Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu MOBBİG’in Ekim ayında yapılan toplantısında, eğitimin niteliği, süresi ve akreditasyonuna ilişkin konular, Oda’nın etkin katılımı ile beraberce tartışıldı. Bu ortamın kurulabilmesi ve beraberce yürütülebilmesi de, geçen süreç düşünüldüğünde olumlu bir gelişme. Bu toplantıda üretilen raporlar, 7-9 Aralık’ta yapılacak Üçüncü Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’na veri olarak girecek. Bu açıdan, ortak çalışmaların sürdürülmesini diliyoruz.

* * *

MİMARLIK 326’nın mini dosya konusu, Mimarlık Günü temasına paralel olarak “Kentleri Paylaşmak”… Deniz İncedayı’nın editörlüğünde hazırlanan dosya, güncel “kentsel dönüşüm” projelerine referans olbilecek yazıları da içeriyor. Galataport, Haydarpaşa Limanı ve çevresi, Zeytinburnu’nda boşaltılan alanlar ve aklımıza bile gelmeyecek “boş” kentsel alanlar, ülkeye giren yabancı sermaye için çekim alanı oluşturmak üzere “pazara” çıktılar.

Şu an tartışmalar henüz olayların politik ve ekonomik yönü üzerine odaklansa da, kısa zamanda tartışmayı kentleşme açısından doğru kararların alınması, nitelikli yapılaşma ve İstanbul üzerine “kent vizyonu”muzun (her ne kadar kimileri böyle bir vizyonun üretilse bile yürütülemeyeceğini savunsalar da) ne olduğunun netleştirilmesi gerekiyor. Yoksa politik, ekonomik, kentsel ve mimari boyutları olan bu önemli tartışmanın içinde, ve daha da önemlisi dönüştürülme sürecinde, mimarlar olarak yerimizi alamayabiliriz. Kenti geleceğe taşıma fırsatı sunan bu tür büyük yatırımlarda, kenti ve kentsel mekân kalitesini tartışmak hiçbir zaman olanaklı olmayabilir.

UIA 2005 İstanbul Kongresi ile birlikte yaratılan kamuoyunun mimarlığa olan ilgisini değerlendirerek, bu alanlar konusundaki tartışmayı “mimarca” bir tartışma ile yönlendirmekten başka daha etkili bir gücümüz de yok gibi görünüyor...

N. Müge Cengizkan

Bu icerik 724 defa görüntülenmiştir.