384
TEMMUZ-AĞUSTOS 2015
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi

Çanakkale Valiliği tarafından ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaşımların, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; doğaya saygılı, sürdürülebilir, çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin belirlenmesi; güzel sanatların teşviki; ilgili mesleklerin gelişmesi; mesleki etik değerlerin pekişmesi ve katılımcıların uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amacıyla Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması duyuruldu. Çanakkale merkez sınırları içinde yer alan yaklaşık 36.000 m² alanda yer alacak Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi'nin çevre düzenlemeleri ile beraber tasarlanmaı hedeflendi. Yarışmada 102 proje değerlendirmeye alındı, 3 ödül, 5 mansiyon verildi.


DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Ahmet Çınar (Çanakkale Valisi)

Ülgür Gökhan (Çanakkale Belediye Başkanı)

Nevzat Küçük (Genel Sekreter V.)

Mustafa Altındağ (Genel Sekreter Yardımcısı)

Ömer Yılmaz (Mimar)

 

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Aydan Volkan (Mimar)


Arda İnceoğlu (Mimar)

Kerem Piker (Mimar)

Mustafa Haluk Zelef (Mimar)

Özgür Başar (İnşaat Mühendisi)

 

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Serap Öbekci (Mimar)

Meltem Şarman (Mimar)

Erhan Türker (İnşaat mühendisi)

 

RAPORTÖRLER

Serkan Korkmaz Bayram (Şehir Plancısı), Emel Sel (Mimar), Başak Çelik (Mimar), Sakin Yılmaz (Memur)


1. ÖDÜL

MURAT ÇETİN mimar, EVİN ERİŞ mimar, MEHMET HAMARAT mimar, MUAMMER HAMARAT mimar

Danışmanlar: Melih Türkoğlu, Murat Karagöbek, Mualla Kayaoğlu, Ayşe Balin Koyunoğlu, Ayça Keskin

PROJE RAPORUNDAN

Çanakkale savaşları araştırma merkezi, sadece araştırma ofis ve laboratuvarlarından ibaret bir bütünlük değil, yapının ortak dolaşım alanlarının her bir noktasında savaş belleğinin mekânsal olarak da deneyimlendiği bir süreklilik olarak ele alınmıştır. Yeraltında gömülü bir tarihin kapsamlı araştırılmasına yönelik bir yapay arkeolojik ve historiyografik kazı niteliği taşıyan bina içeriği, “bir duvar ve üç ana ışık kuyusu” ile ifade edilebilecek ana ve yalın mekânsal kurguya dayalı olarak yorumlanmıştır. Dolayısıyla “bir duvar ve bir park” (ve altında gömülü bir yapı) alanından ibaret bir tasarım konsepti benimsenmiştir. […] Baskın AVM inşaatları ile hızla yapılaşan yakın çevredeki mimari yozlaşmaya karşı takınılan eleştirel tavır, kendini kente domine etme eğilimindeki yapıların yer aldığı bir çevrede var-olmamayı; yok-olmayı tercih eden ve bu yüzden yerin altına çekilen – adeta siper alan – bir yapı ve onun uzantısı olarak da komşu yapıya görsel bir set çeken bir duvar ile ifadesini bulur. Çoklu semiyolojik okumalara izin olanak sunan bu lahitvari 'anma duvarı' ve altında yer alan yapı, ziyaretçiyi ve kullanıcıyı altında yatan şehitleri ve savaşın karanlık yüzünü düşünmeye davet eder. Bu boşluk alanda açılan avlular ise savaşı yeniden ve yeniden sorgulamaya; araştırmaya sevk eder.

JÜRİ RAPORUNDAN

Projenin geçmiş ve anımsattıklarını klişelerle değil mekânsal kurgularla bugüne taşıması olumlu bulunmuştur. Tasarımın genel yerleşim kararları olumludur. Yeşile yönlenmeyi sağlayacak şekilde duvar oluşturulması olumlu değerlendirilmiştir. İçinde zengin mekânsal deneyimler içeren; dışarıdan da deneyimlenebilen, sergileme mekânlarını barındıran sembolik yapı öğesi duvar beğenilmiştir. Doğal zemin altına alınan araştırma merkezi, çökertilmiş bahçeler aracılığıyla gerekli ışık ve havalandırma ihtiyacını karşılamaktadır. Bireysel ve toplu kullanımlar için farklı girişler önerilmesi olumludur. Duvarın üst kotunda yaratılan kafe ve izleme terası olumludur. Araştırma merkezinin çalışma alanlarının sakin iç avlulara bakıyor olması olumludur. İç mekânlar, sirkülasyonda az kayıpla, mekân zenginliğini içerecek şekilde çözülmüştür, bu olumludur. Kütüphane ve arşivin parçalı kurgusu kullanım sorunları yaratabilir. İki ayrı kotta çözülen kütüphanenin düşey sirkülasyonun yangın merdiveninden çözülmesi eleştirilmiştir. Yapıya yönelen ve aynı zamanda ana girişi sağlayan dış amfi düzenlemesi olumludur.

2. ÖDÜL

İBRAHİM EYÜP mimar, HAKAN DENİZ ÖZDEMİR mimar

Danışmanlar: Hakan Çatalkaya, Berrin Yavuz, Ahmet Naci Boybada, Diana Serli Ohanesyan

3. ÖDÜL

MURAT SÖNMEZ mimar, GÜLŞAH KAHRAMAN SÖNMEZ mimar, MUSTAFA BADEM mimar, MEHMET ARIDOĞAN mimar

Danışmanlar: Gökhan Beşbaş, Kemal Aykaç, Melih Özöner, Başak Yurtseven

1. MANSİYON

SEÇİL YAVUZ mimar, MEHMET CAN GÜNAY mimar

Danışmanlar: Ahmet Özakcan, Musa Evşen, Burak Durmaz, Onat Türker

2. MANSİYON

ŞULE ERTÜRK GAUCHER mimar, SERHAT BAŞDOĞAN mimar, ABDURRAHMAN ÇEKİM mimar, İPEK BAYCAN GLAİSTER mimar

Danışmanlar: Atilla Şahin Çalışkan, Bekir Yarlıgan, Ümit Er, Doğukan Abacı

3. MANSİYON

TUNA HAN KOÇ mimar, BARIŞ DEMİR mimar, SIDDIK GÜVENDİ mimar

Danışmanlar: Hakan Çatalkaya, Ahmet Aksoy, Celal Hakan Şakar, Ramazan Ayvaz

4. MANSİYON

DENİZ YAZICI mimar, ONUR AKIN mimar, HÜSEYİN AVNİ ELİBOL mimar

Danışmanlar: Bora Kaçar, Hasan Çelik, Ramazan Şişman, Günce Kantürer

5. MANSİYON

KADİR UYANIK mimar, EMEL BİRER mimar

Danışmanlar: Edip Seçkin, Necati Tuncer Beyazoğlu, Sinan Yücesan, Merve Şehirli Mutlu

Bu icerik 1616 defa görüntülenmiştir.