384
TEMMUZ-AĞUSTOS 2015
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

“Yeni Erbaa” Çamlık Sosyal Habitatı

Erbaa Belediye Başkanlığı tarafından Erbaa için en önemli kamusal alanlardan biri olan Çamlık Koruluğunun Erbaa'nın tümünde uygulanması hedeflenen kent-kentli etkileşim ve akışlarının katalizörü olması amacıyla “Yeni Erbaa” Çamlık Sosyal Habitatı Ulusal Mimari Proje Yarışması düzenlendi. Bu çerçevede "Yeni Erbaa' Çamlık Sosyal Habitatı tasarımlarının elde edilme sürecinde; kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin yarışma yolu ile geliştirilmesine, çok sayıda seçenekten ekonomik, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin seçilmesine, müelliflerinin saptanmasına ve güzel sanatların teşvikine uygun ortam sağlanması amaçlandı. Yarışmada 67 proje değerlendirmeye alındı, 3 ödül, 6 eşdeğer mansiyon verildi.


DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Hüseyin Yıldırım (Erbaa Belediye Başkanı)

Mustafa Uslu (Mimar, Belediye Meclis Üyesi)

İshak Memişoğlu (Samsun Mimarlar Odası Başkanı)

Erkan Uçkan (Yrd. Doç. Dr. Mimar)

Tuncay Aksu (Şehir Plancısı, Erbaa Belediyesi)

Cengizhan Aydın (Mimar)

Haluk Bostancı (İnşaat Müh.)

 

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Kenan Güvenç (Mimar)

Recep Üstün (Mimar)

Derya Oktay (Prof. Dr., Mimar-Kentsel Tasarımcı)

Ayşen Çelen Öztürk (Doç. Dr. Mimar)

Olgu Çalışkan (Yrd. Doç. Dr., Şehir Plancısı)

Sunay Erdem (Peyzaj Mimarı)

Fercan Yavuz (Y. İnşaat Müh.)

 

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Coşkun Üreyen (Mimar)

Tufan Mut (Şehir Plancısı)

Zeki Şerifoğlu (Mimar)

 

RAPORTÖRLER

Merve Palaz Erbaa Belediyesi (Mimar), Mustafa Fatih Küçük Erbaa Belediyesi (İnşaat Müh.)

 

1. ÖDÜL

EMRE DEMİRTAŞ mimar, GÜLHİS DUYGUN mimar, DENİZ KILIÇ mimar, İREM USLU ÖZTÜRK mimar,

Yardımcılar: Gönül Budancamanak, Emre Öztürk, Aslı Calın, İsmail Kocataş, Mustafa Parlak, Neşe Nur Akkaya, Tuğçe Şahin, Adil Tufan Menekşe, Nur Reyhan Beren

PROJE RAPORUNDAN

Kentin gündelik akışları ile koruluk arasında seçici geçirgen bir çeper önerilmektedir. Bu çeper; ahşap, tel, ip, halat, taş gibi doğal inşai malzemelerin biraraya gelişleri ve daha sonra onlara eşlik edecek, kozalak, kuş yuvası, ince çam yaprağı ve yağmur suyunun getirdikleri ile koruluğun bünyesi haline gelmesi öngörülen bir örgütlenmedir. Bu tavır insan eliyle yapılanın tabiatla arakesitinin ne olabileceği ve bunun zaman aracılığıyla oradaki tüm yaşamlara nasıl eşlik edebileceği arayışı olarak görülmelidir. Yarı geçirgen çeper aslında iki yüzeyli bir duvar değil, dışarıdan gelen yapay baskıyı engelleyen doğal olanın ise içe ve dışa sızmasını arzu ederken kendi bünyesinde de yaşam formlarını destekleyen bir yapılanmadır. […] Alanın sosyal yoğunluklu sızma noktası olan sosyal habitat girişi bir açık alan örgütlenmesidir. Yani belediye otelinin lobisi alan içerisindeki ağaçlar ile önerilen ahşap saçağın arasında asılı olan “hamaklar”dır. Kış kahvesi bölgenin önemli keyif haznelerinden biri olan semaverin örgütlediği bir ortamdır. Bu nişin ortasında bulunan köz sobası hem ortamı ısıtabilmekte hem de çayın bir bileşeni olarak ortama katılmaktadır.

JÜRİ RAPORUNDAN

Programın gerçekleşmesini umduğu verilerine ve Erbaa sosyo-kültürüne en çok yakınlaşan tasarımdır. Evcil bir çevre kurma fikri, strateji olarak doğru olmasına karşın küçük bir kentsel yerleşimin sosyalliğini kurma biçimlerini dışarlaması nedeniyle domestik, fakat aynı anda kentsel olması mümkün olamamıştır. […] Çamlık koruluğu ile öneri statik düzenler (programlar) arasında önerilen “bağ yapı” tasarımın temel kurucu öğesidir. Melez, saçak program, çoklu program, belirsizlik alanı veya Herman Hertzberger‘in deyimiyle "yarı özel-yarı kamusal" bir yapı önermesi, “kararlı yapı”lar arasında “kararsız yapı”lar olmadığında tasarımın bütünlüklü yapısının örgütlenemeyeceği / tamamlanamayacağı kavrayışı dikkate değerdir. […] Doğal ve yerel malzemelerle kendine özgü bir dil oluşturarak çevre ile bütünleşme çabası olumlu bulunmuştur. […]Tasarım sürecinde, geçmişten kalan tüm yapay zeminlerin sökülerek, zaman içerisinde doğal floranın yeniden oluşturulma çabası ve seçici geçirgen çeper olarak adlandırılan duvarların, kente atıfta bulunması ve tüm programların belirleyicisi olması doku arayışına karşılık gelmektedir. […] Uygulama aşamasında projenin mekân kurgusunun yeniden ele alınarak güçlendirilmesi, proje alanını bir bütün olarak deneyimlenecek mekânsal yapıya kavuşturulmasını gerekmektedir.

2. ÖDÜL

KUTLU İNANÇ BAL mimar

Yardımcılar: Cansu Dinç, Ceylin Yıldırım

Danışman: Hakan Evkaya

3. ÖDÜL

TOLGA HAZAN mimar

Yardımcılar: Elif Öztek, Ayşe Chasan, Nisan Hacet, Ali Güler Başol, Berk Mutlu, Burcu Akpınar

MANSİYON

ALPER GÜLLE mimar, HASAN ÇİNPOLAT mimar

MANSİYON

KAMİL KAPTAN mimar, TUĞBA BAHAR YILMAZ mimar, PINAR ONGUN mimar

MANSİYON

ALİ DEVRİM IŞIKKAYA mimar

MANSİYON

HATİCE BÜŞRA AL mimar, SEÇKİN MADEN mimar, ONUR ATAY mimar

Danışmanlar: Başak Özer, Meliz Akyol, Ali Osman Kahveci, Erhan Kırcımanoğlu, Mustafa Yiğit, Cihan Poçan

MANSİYON

IRMAK KALKAN mimar, BARLAS ERTÜRK mimar

MANSİYON

PINAR KESİM mimar, MEHMET CEMİL AKTAŞ peyzaj mimarı, CEMİL HAMDİ OKUMUŞ peyzaj mimarı

Bu icerik 2040 defa görüntülenmiştir.