382
MART-NİSAN 2015
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Türkiye'deki Modern Mobilya Tasarımları Gün Yüzüne Çıktı
    Yaşar Üniversitesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü: Zeynep Tuna Ultav, Yrd. Doç. Dr.
    İzmir Ekonomi Üniversitesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü: Deniz Hasırcı, Doç. Dr.; Seren Borvalı, Araş. Gör.; Hande Atmaca, Araş. Gör.

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

KUİR MEKÂN

Levent Şentürk, Ocak 2015, Kült Neşriyat, İstanbul, 212 sayfa.

Aaron Betsky’nin Queer Space: Architecture and Same-Sex Desire (1997) adlı çalışmasından bu yana “Kuir mekân nedir?” ve “Kuir bir mimarlık mümkün müdür?” sorularının yarattığı kuramsal mecra birçok mimar ve araştırmacı için ümit verici olma özelliğini korumakta. Ancak, bu mecradaki güncel çalışmaların azlığı ve çoğunlukla Batılı ve kanonik ana akım mimarlık yazını içinde ötekileşmesi ve görünmezliği de bir gerçek. Şüphesiz, hâlâ form, fonksiyon ve strüktür gibi modernist bir kavramsal çerçeveye sıkışmış “yapı-edimsel” bir disipliner ortamda, “Kuir Kuram”dan devşirme bir “Kuir Mimarlık” terminolojisi kurmaya çalışmak, bu çerçeveyi ters yüz edecek yeni bakış açıları ve yöntemler üretmek de oldukça zorlayıcı bir çaba. Tam da böyle bir ortamda, Levent Şentürk’ün Kuir Mekân adlı çalışması bu mecraya dair ümidin cesaretle dile gelmiş bir örneği olma özelliğini taşıyor. Çalışma, “Heteronormatif Beyaz Mimarlık” üzerine kuramsal eleştirilerden, alternatif “Küçük Heteroloji” ve “Beden” sözlüklerine; mimarlık öğrencilerinin stüdyolardaki tasarım klişelerinden kentlerdeki yapısal çevreye kurumlar ve yaşam tarzlarıyla nüfuz etmiş homofobik kültüre; yazarın Christiania özerk bölgesi ile Mardin, Antakya ve Yalıkavak beldelerine ilişkin gezmen notları ve gözlemlerine kadar bir kısmı daha önce yayınlanmış farklı türdeki metinleri biraraya getiriyor. “Heteroformizm”, “Heterogenez”, “Heteropsi”, “Acabiyat Mimarisi”, “Kuir Sayfiye” gibi icat terimleri Türkçe’ye kazandıran Şentürk, metinlerin içeriklerinde olduğu kadar dillerinde de yapı sökümcü yaklaşımını sürdürüyor. “Kuir Mekân”ın bir çırpıda net bir tanımını yaparak sıradanlaş(tır)maktan kaçınan yazar, “Kartezyen Mimarlık” karşıtı kuir yaklaşımları “Fold”, “Anamorfoz”, “Rizom”, “Akümülasyon”, “Erotizm”, “Hibrit”, “Heterotopya”, “Su”, “Sis” gibi kavramlar üzerinden tartışıyor. Yazar kitaptaki son sözünü ise “Queer ve Mimarlık” konulu yüksek lisans dersindeki konferansın iptal edilmesine tepki olarak 21 Mayıs 2014 tarihinde ODTÜ’de yaptığı konuşmanın bir metni ile söylüyor. Bu da kuir bir mimarlık (Arqueertecture) mecrasının gelişmesine sadece mimarlık pratiğinde değil aynı zamanda akademik ortamda da neden acilen ihtiyaç duyduğumuzun bir kanıtı. Bir reklam sloganında da olduğu gibi “Kirlenmek Güzeldir” ve Şentürk’ün Kuir Mekân adlı bu kitabı bu güzel kirliliğe bir övgü niteliğinde.

Burkay Pasin

Bu icerik 1944 defa görüntülenmiştir.