354
TEMMUZ-AĞUSTOS 2010
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

MİMARLIK POLİTİKALARI

KIRDAN KENTTEN

MİMARLIK

KORUMA-YENİLEME

YARIŞMALAR

MİMARİ FİKİR YARIŞMASI

KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI

KENTSEL PLANLAMA

YAPI TEKNOLOJİSİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

YAPI STANDARTLARI

ÇEVRE DUYARLI MİMARLIK

CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARLIĞI

YAYINLAR

MEA ARCHITECTURA MEA CULPA

  • Pisa Kulesi
    Gürhan Tümer, Prof. Dr., DEÜ Mimarlık Bölümü

MİMARLIK MÜZESİNE DOĞRU ADIM ADIM

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY
KÜNYE
MİMARLIK'tan
N. Müge Cengizkan

Son yirmi yılda mimarlık ile ilgili web portalları, bültenler, dergiler, kitaplar, sergiler, mesleki ve akademik etkinlikler, yüzeysel olanından derinlemesine çalışanına kadar geniş bir aralıkta çeşitlendi, yaygınlaştı. Mimarlık alanının alt ve özgül alanlarına inildi, oradan üretilenler genel bilgiye eklemlendi; bütün bunlar mimarlık disiplininin donüştürülmesine katkıda bulundu. Disiplinlerarası ve uluslararası sıçramalar ile tazelenen ya da yeni kurulan bağlarla alan zenginleşti. Bütün bunların karmaşa ve bilgi kirliliğini de beraberinde getirmesine rağmen doğruların ayırt edilmesi zor olmadı.

Bu çeşitlenme Mimarlar Odası Yayınları’na da yansıdı. 1963 yılından 1985 yılına kadar aylık, 1986 yılından bugüne ise iki ayda bir yayımlanan MİMARLIK dergisi (yılda tek sayının yayımlanabildiği dönemler de oldu), bu yayın etkinliğinin en önemli temsilcisi oldu. 2003 yılından bugüne dijital olarak ulaşımın da mümkün olduğu derginin nitelik düzeyi, (www.mo.org.tr/mimarlikdergisi), 2008 yılında girdiği uluslararası veritabanları ile tescillenerek yukarıda tanımlanan açılımlara bir yenisi eklendi. Doğal olarak bu gelişmelerin büyük çoğunluğu “çağın koşullarına uyum” ile ilgili. Ancak her yeni yayın döneminin, tanımlanmaya çalışılan bu durum ve yeni gereksinimler üzerine görüşleri içeren yeni bir “yol haritasının” çizilmesine, yeni “misyon” tanım ve yorumlarının ortaya çıkması doğrultusundaki yeni düşüncelerin tartışılmasına yol açtığı da unutulmamalı.

Yeni yayın döneminde, derginin 2010-2012 dönemine ilişkin öngörülerimiz doğrultusunda, her sayıda, mimarlığın gündeminde olan bir konuyu farklı yazarların imzasıyla Başyazıya / Gündeme taşıyacağız. Türkiye’de mimarlık fakültesi olan her üniversitenin kütüphanelerine, çeşitli belediyelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, koruma kurullarına ulaştırılan derginin ürettiği sözün “doğru yerlere” ulaşması çabamızı sürdüreceğiz. Yeni sayımızın gündem konusu, tarihî değeri olan ve kentte konumu itibariyle değerli bölgelerde konumlanan okul yapılarının özelleştirilmesi üzerine olacak.

Gündeme aldığımız bir diğer yeni konu, derginin yıl içinde yayımlanan altı sayısı içinden, uluslararası mimarlık kamuoyunu ilgilendirebilecek makalelerden yapılan bir seçkiyi yabancı dilde bir “MİMARLIK Seçkisi 2010” olarak yıl sonunda yayımlamak. Türkiye mimarlığını ve Türkiye’deki mimarlık tartışmalarını aktarmayı öngördüğümüz bu yayınla, Mimarlar Odası’nın uluslararası temaslarında UIA, ACE, FABSR ve diğer ülke mimarlık birlikleri / akademileri / enstitüleri gibi örgütlerine ve onların üyelerine ulaşarak, bu ‘küçülen dünyada’ farklı ülke mimarlıklarını ve mimarlarını karşılıklı tanıştırmak üzere makale ve projeler üzerinden görüş paylaşımına olanak sağlamayı hedefliyoruz. Bu yayın aynı zamanda, derginin yazarlarını ve katkıcılarını uluslararası ortama tanıtmanın da bir aracı olacak.

N. Müge Cengizkan
Bu icerik 1224 defa görüntülenmiştir.