349
EYLÜL-EKİM 2009
 
MİMARLIK'TAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

ACE Araştırmasına Göre Avrupa’da Ekonomik Kriz Mimarlık Mesleğini Derinden Etkiliyor

Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE), ekonomik kriz ortamının mimarlık mesleği, mimarlık ofisleri ve mimarların iş yüküne etkisini araştırmak amacıyla, mimarlara yönelik olarak, 2009 yılının her bir çeyreğinde güncellenecek bir anket araştırması gerçekleştiriyor. Aralarında Türkçe’nin de bulunduğu 14 Avrupa dilinde gerçekleştirilen anket çalışması, ACE üyesi meslek kuruluşlarının üyelerine yaptıkları duyurular aracılığıyla, tüm Avrupa ülkelerinden mimarların katılımıyla sürdürülüyor. Türkiye’de ACE üyesi olan Mimarlar Odası’nın duyurularıyla yürütülen anket çalışmasına ülkemizden Nisan ayında 37, Haziran ayında 130 mimar katıldı.

En son Haziran ayında gerçekleştirilen anket, Nisan ayında yapılan ankete kıyasla, meslek çevrelerinde ekonomik duruma ilişkin daha kötümser bir bakış açısı bulunduğunu gösteriyor. İkinci ankete, birincisine katılanların neredeyse iki katı kadar bir katılım sağlanmasından, meslek ortamının ankete ilgisinin arttığı anlaşılıyor. Nisan 2009’da katılımcıların % 46’sı mevcut durumu “Kötü” veya “Çok Kötü” olarak nitelendirirken, bu oran son ankette % 62’ye ulaşıyor. Bu kötümser tabloya paralel olarak, Haziran ayı katılımcılarının yalnızca % 8’i mevcut durumu “İyi” veya “Çok iyi” olarak tanımlarken, Nisan ayı katılımcılarının % 15’i bu görüşü taşıyor.

ACE, krizin başladığı dönem olan Eylül 2008’den bu yana mevcut istihdam durumuna bakıldığında, yaklaşık her üç mimarlık ofisinden birinde çalışanların sayısında azalma yaşandığını ifade ediyor. Haziran ayı anket katılımcıları, önümüzdeki 3 aylık dönemde mimarlık ofislerinin % 23’ünde çalışanların sayısının azalmasını bekliyor. Bununla birlikte, % 7 oranındaki katılımcılar krizin başlangıcından bu yana kendi çalıştıkları ofislerdeki çalışan sayısında artış olduğunu belirtiyorlar. Fakat bu oranların kaç kişilik bir istihdamı temsil ettiğini anket sonuçlarından çıkarmak mümkün değil. Anket sonuçlarının Avrupa Birliği’nin bütünü için kötü bir haber niteliğinde olduğunu söyleyen ACE, Avrupa’nın yönetiminde görev alan tüm politikacıları eyleme geçmeye çağırıyor. ACE, sürdürülebilir inşaat ve özellikle de mevcut yapıların enerji etkinliklerini artıracak iyileştirmeler konusundaki kamu yatırımlarının artırılmasının bunun için iyi bir adım oluşturacağı görüşünü sunuyor.

Anket çalışmasının sonuçlarına ulaşmak için:

www.ace-cae.org

www.mo.org.tr

Bu icerik 814 defa görüntülenmiştir.