349
EYLÜL-EKİM 2009
 
MİMARLIK'TAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: YAPILARIN KULLANIM SÜRECİ VE MİMARIN SORUMLULUĞU

MİMARLIK ELEŞTİRİSİ

YARIŞMA DEĞERLENDİRME

2010’da Avrupa Kültür Başkenti Olmak: İSTANBUL, RUHR, PEÇ

MİMARLIK TARİHİ

KIRSAL YERLEŞİM

ÇEVRE DUYARLI TASARIM

ÇEVRE DUYARLI MİMARLIK

TOPLUM VE MİMARLIK

CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARLIĞI

YAYINLAR

MEA ARCHITECTURA
MEA CULPA

MİMARLIK MÜZESİNE DOĞRU ADIM ADIM

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY

TÜRKÇE ÖZET
KÜNYE
MİMARLIK'TAN
N. Müge Cengizkan

İstanbul’un kalbinde, önemli bir Cumhuriyet dönemi yapısı: Atatürk Kültür Merkezi (AKM). Bulunduğu konum ve dolayısıyla gözönünde oluşuyla da önemi artan ve kentte yaşayan çoğunluğun (yalnızca ‘kentli’lerin değil) hem içeriden ama daha çok ‘dışarıdan’ / ‘yüzünden’ bildiği bir yapı. MİMARLIK’ın bu sayısı AKM’yi doğrudan konu etmiyor, fakat kapağa taşıdığımız yapı ile ilgili gelişmeler, bu sayının iki dosya konusu ile doğrudan örtüşüyor.

“Yapıların Kullanım Süreci ve Mimarın Sorumluluğu” üzerine hazırladığımız ilk dosyamız, yapılarda “kullanım” ve “yeniden kullanım” alanındaki hukuki boşluğa ve pratikteki keşmekeşe dikkat çekmeyi hedefliyor. Müelliflik, hukuki sorumluluklar, süreci düzenleyen yasa ve yönetmelikler, mimarın konumu ve sorumluluğunun yanısıra, mimari tasarım ve yaratıcılık, bir başka yaratıcılığa müdahale gibi konular da irdeleniyor. Konunun kapsamı ve tartışma başlıkları oldukça geniş; dolayısıyla derinlemesine tartışılabilecek bazı konular değini düzeyinde bırakıldı, yeni katkıları bekliyor.

Sayının ikinci dosyası “2010’da Avrupa Kültür Başkenti Olmak: İstanbul, Ruhr, Peç”. 2010’a birkaç ay kala, kültür başkenti olacak üç kentte mimarlık ve kent özelinde yürütülen projelere odaklanan dosya, üç farklı coğrafyada, üç farklı kavramsallaştırmayla, üç farklı kentsel ölçekte üretilenlere odaklanıyor. İstanbul’da yürütülen projeler içerisinde, AKM’nin yenilenerek 2010’da kullanılabilir olması için AKM yönetimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve STK’lar ile birlikte bir süreç yürütüldü. Kamusal bir işlevin sürdürülebilir şekilde yönetimini sağlayan İstanbul 2010 Ajansı, AKM konusunda “kapasite geliştirici aktör” olarak, yani kullanıcılar ve sözsahibi kuruluşların ihtiyaçlarının daha kolay karşılanmasını sağlayarak yeni bir model geliştirdi. Bu yeni işbirliği modeli ile İstanbul’daki daha birçok müze ve kültür merkezinin güçlendirilebileceği belirtiliyor.

Daha sağlıklı yapı ve çevreler elde etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak için, bu karmaşık süreçlerin sağlıklı biçimde yönetilmesi gerektiği açık.

Düzeltme: Dergimizin 348. sayısında “‘Mimar'ın Ölümü: Eleştirel Bakışta Müellifin Yeri” başlıklı yazısı yer alan Sayın Ahenk Yılmaz’ın unvanı yanlış yazılmıştır; unvanı “Dr., Mimar” olarak düzeltir, özür dileriz.

N. Müge Cengizkan
Bu icerik 1052 defa görüntülenmiştir.