345
OCAK-ŞUBAT 2009
 
MİMARLIK’tan
MİMARLIK DÜNYASINDAN

ETKİNLİK

ÖDÜL

ANMA

DOSYA: TOPLU KONUT MİMARLIĞI: Deneyimler, Olanaklar, Olasılıklar

MİMARLIK TARİHİ

YARIŞMA

MİMARLIK POLİTİKALARI

ULUSAL MİMARLIK SERGİSİNDEN

CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARLIĞI Bölüm Editörü: Emel Kayın

MEA ARCHITECTURA MEA CULPA

MİMARLIK MÜZESİNE DOĞRU

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY

TÜRKÇE ÖZET

YAYINLAR
KÜNYE
MİMARLIK’tan
N. Müge Cengizkan

Konut, özellikle de toplu konut uygulamaları konusunda, Türkiye’nin bugüne kadar kazandığı deneyimlerin gözardı edildiği ve nicelik konusunda atılan adımların, nitelik yönünden aynı oranda karşılanmadığı bir gerçek.
 
Dergimizin “Toplu Konut Mimarlığı” dosyası, ülkenin geçmiş zengin toplu konut uygulama deneyimlerini hatırlatmayı; bugün TOKİ ile gelinen noktada kurulumu için altyapısı hazır bir ‘Türkiye Konut Yarışmaları’ sistemi / sürecini önermeyi; Avrupa Birliği çerçevesinde kurulan URBACT ağı ile Avrupa kentlerinde yürütülen yapılı konut çevresi sağlıklaştırma uygulamalarını hatırlatmayı; bir dünya deneyimi olarak Madrid’de üst çerçevesi tanımlanarak üretilen nitelikli toplu konut uygulamaları ile yine İspanya’da uygulama çalışmaları süren bir toplu konut projesini gündeme getirmeyi amaçlıyor.
 
Dosya içeriğinde Cengizkan’ın tanımladığı biçimiyle konut, “bir barınma nesnesi, bir prestij nesnesi, bir meta nesnesi, bir tüketim nesnesi, bir yatırım nesnesi, bir üretim nesnesi, bir emek nesnesi, bir kent nesnesi, bir kültürel aidiyet nesnesi ve bir mimari tasarım nesnesi” olarak interdisipliner bir çalışmanın verilerine ihtiyaç duyuyor. Bu verilerin iyi değerlendirilmesi, doğru sayıda, doğru yerde, doğru koşullar altında, doğru beklentilerle biçimlenen konutu garanti ederken, mimarların tasarım ölçütleri açısından da zengin ve özgürce geliştirilen bir portföyü vaadediyor. Sadece yeni konut üretiminde değil, yapılı konut çevrelerinin sağlıklaştırılmasında URBACT ağının çalışmaları gibi dünya örneklerini gözönünde tutmak da çok önemli görünüyor. Farklı bağlamlarda sorunları hangi yöntemlerle tanımladıkları, ne tür iyileştirmeler önerdikleri ve bu deneyimlerin ortaya çıkardığı ortak aklın, mimar ve kentsel planlama disiplinlerine iyi bir yön gösterici olabileceği açık biçimde görülüyor.
 
*          *          *
 
Sonbahar aylarında mimarlık dünyası da ardı ardına kayıplar verdi. Bu değerli üyelerimiz arasında, 2002 yılında Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak yayından sorumlu olan ve Oda yayınlarına yeni bir ivme ve heyecan kazandırarak bugün Mimarlar Odası Yayınları’nın geldiği noktanın altyapısına büyük katkısı olduğunu düşündüğüm Sait Kozacıoğlu’nu saygı ve sevgiyle anmak isterim.

N. Müge Cengizkan
Bu icerik 1083 defa görüntülenmiştir.