343
EYLÜL-EKİM 2008
 
MİMARLIK’tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: UIA 2008 TORİNO: Mimarlığı Aktarmanın Yolları Üretilebildi mi?

KONGRE OTURUMLARINDAN

  • Küreselleşme
    Gaetan Siew
    UIA Eski Başkanı

    İngilizceden çeviren: Aydan Erim

MİMARLIK MÜZESİNE DOĞRU
İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY
TÜRKÇE ÖZET
YAYINLARKÜNYE
KONGRE OTURUMLARINDAN

Sürdürülebilir Gelecek için Mimarlık

Deniz İncedayı

"Sürdürülebilirlik" UIA çalışmalarında farklı açılardan sıklıkla ele alınan bir başlık. Altı ana temaya bağlı olarak gelişen çalışmalarda çok sayıda program örgütlenmiş olması ve konuların UIA bölgelerine göre ele alınarak tartışılması yöntem olarak belirlenmiş. Bölgesel stratejileri saptayabilmek, örnek proje ve uygulamaları tanıtmak ve ortak fikir projeleri üretilmesinde dayanışma sağlamak, UIA çalışmalarında ana hedef olarak tanımlanmakta. Çalışma programlarında, "sürdürülebilirlik" ana çerçevesine bağlı olarak "Sürdürülebilirlik ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları", "Mimari Sürdürülebilirlik" ve "Mimarlık ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları" gibi ayrı programlardan sözedilebilir.

 

Sürdürülen çalışmalar paralelinde, 2 Temmuz 2008 tarihinde kongre programında UIA özel oturumu olarak "Sürdürülebilir Gelecek için Mimarlık" başlıklı bir oturum gerçekleştirildi. Eşitlikçi bir kentsel ve bölgesel gelişme politikalarının esasını sürdürülebilir mimarlık oluşturduğundan bu çalışma programıyla hedeflenen III. Bölge (Amerika) için bir ağ oluşturarak, akademik bilgileri, meslek pratiği deneyimlerini ve iletişim platformlarını paylaşmak ve bu alandaki üretime katkıda bulunmaktı. Bu anlayışla yola çıkarken öncelikle sürdürülebilir gelişmenin kavramsal olarak tanımlanması, fikirsel düzlemde ele alınan konularda bir dil birlikteliği oluşturulması hedeflenmekteydi.

 

Özel oturumun yöneticiliğini Silvia Schiller üstlenmişti. Sunuşunda "sürdürülebilirlik" kavramının günümüzde ironik bulunacağı örneklerin varlığından sözetti. Mimari ve çevre tasarımında yaratılan sorunları gözardı eden, ancak ardından "sürdürülebilir" çözümler arayan anlayışın daha erken aşamalara dönerek sorgulanmasını, kavramın bugün tasarım alanında bir etiket, bir pazarlama aracı olarak kullanılmasının etkilerine ve yaratacağı sorunlara dikkat çekti. Buenos Aires'te 1984 yılında üniversitelerde gerçekleştirilen reform hareketlerini burada örnek olarak getirdi ve demokratikleşme sürecinin başlangıcıyla birlikte kavramların ve süreçlerin yeni tasarım alanlarından sözetti. Benzer şekilde bugün meslek alanında da "sürdürülebilirlik" kavramı tartışmaya açılmalı, katılıma açık olarak bu tartışmalar sürdürülmelidir. Schiller, III. bölgenin tüm katılımcılarına ve mimarlarına buradan açık bir çağrıda bulunmaktaydı. Bölgesel sorunların farkında olarak ve deneyimleri aktararak yeni yaklaşımların ortaya çıkartılması ve çözüm önerileri geliştirilmesi güç olmamalıydı. Oturumda "sürdürülebilirlik" ve "modernlik" kavramları, çevresel gelişmenin anlamı, sadece fiziksel boyutuyla değil sosyal ve ekonomik boyutları da kapsayan gelişmenin araştırması sözkonusu edilmekteydi. Bu zorlu çalışma sürecinde ana çerçevenin doğru belirlenmesi, doğru yöntemlerin seçilebilmesi ve aşamalara ayrılabilmesi önemle vurgulandı. Farklı iletişim ağları işlerlik kazanmalıydı, çalışma alanına ait dokümanlar belirlenmeli ve artırılmalıydı, temalar ve içerikler seçilmeliydi. Bunların paralelinde internet ortamında forum oluşturulabilir, dokümanlar geliştirilmeye açılabilirdi. Bölgenin gereksinimleri ve tasarım alanındaki başlıca sorunları sıralanabilir, düşünceler ortaya atılarak denemeler sağlanabilirdi. Toplanan doküman ve bilgilerin ışığında pilot projeler yapılmalıydı. Önemli bir araç olarak fikri katılım, bilginin paylaşılması ve düşüncenin yaygınlaştırılması görülmekteydi. Bu bağlamda III. bölge ölçeğinde ve uluslararası ölçekte başarılı projelerin sergilenebilmesi, tanıtılabilmeleri önemli olmaktaydı.

 

Bu düşünceler sonrasında izleyenlerin katkılarına açılan platformda Amerika ülkelerinden birçok katılımcı düşüncelerini ve desteklerini belirttiler. "Sürdürülebilirlik" gibi çok geniş bir alana yayılan çalışma alanında çok fazla sayıda kurum ve kuruluşla işbirliği projelerinden sözettiler. Arjantin'den, Brezilya'dan, Kolombiya'dan katkıların paylaşıldığı oturumun sonunda, "sürdürülebilirlik" (sustainability) kavramının "çeşitlilik" (diversity) kavramıyla ilişkisi ve araştırma alanındaki ara kesiti vurgulandı ve özel oturum sonlandırıldı.

 

Bu icerik 918 defa görüntülenmiştir.