336
TEMMUZ-AĞUSTOS 2007
 

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY

TÜRKÇE ÖZET

MİMARLIK DÜNYASINDAN

GÜNCEL

GÜNDEM

MİMARLIK VE KENT BULUŞMALARI

MİMARLIK POLİTİKASI

DOSYA: MİMARLIK TURİZMİ: Turizmin Nesnesi Olarak “Mimarlık”

ODA YAPILARI

YARIŞMA

CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARLIĞI

ÖDÜL

KORUMA-YAŞATMA

YAYINLAR

MEA ARCHITECTURA MEA CULPA

MİMARLIK’tan 336
KÜNYE
MİMARLIK’tan 336
N. Müge Cengizkan

Birleşmiş Milletler, 2007-2008 dönemini “Kutup Yılı” ilan etti. Bu, 1882'den bu yana, 1932-33 ve 1957-58 yıllarından sonra ilan edilen dördüncü ‘Kutup Yılı’ projesi. Bu kapsamda, dünyanın dört bir yanındaki 60 ülkeden biliminsanları -geçmiş dönemlerden farklı olarak- hem Kuzey hem Güney Kutbu'nda şimdiye kadarki en geniş kapsamlı araştırmaları başlattılar. Kuzey Kutbu'nda denizin 2040'tan itibaren yazları buz tutmayacağı; buzulların tamamen erimesi durumunda dünya genelinde deniz seviyesinin 75 metre yükselebileceği öngörüleri ile biliminsanları, küresel ısınmanın şiddetine göre çeşitli senaryolar ortaya koymaya çalışıyorlar.

Konu popüler ortama farklı kanallardan taşınıyor. Örneğin, ABD’nin eski Başkan Yardımcısı Al Gore’un bu aralar gündeme sıkça taşınan çalışmaları... Türkiye gibi, Kyoto Protokolü’nü imzalamayan ülkelerden olan ABD’nin eski senatörü, küresel ısınma sürecinin insanlığa olumsuz etkileri üzerindeki görüşlerini, 2006 yapımı “Inconvenient Truth” (Uygunsuz Gerçek) filmi ve bu kez, bu yaşamsal önemdeki konularda ülke politikalarına yönelttiği eleştirileri dile getiren “The Assault on Reason” kitabı ile kamuoyu yaratıyor.

Dikkatleri küresel ısınmaya çekmek için, çevreyle ilgili disiplinler önemli günlerin temalarını, konuya yönelik olarak belirliyor. Bu yılın Dünya Çevre Günü teması “Eriyen Buz: Yakıcı Bir Gündem”; Dünya Mimarlık Günü teması ise “Sıfır Emisyonlu Mimarlığı Aktarmak” olarak belirlendi. Mesleği ilgilendiren bu konular, hemen tüm disiplinlerin, kendi çalışma alanlarında küresel ısınmaya yol açabilecek detayları gözden geçirmeyi en öncelikli hedef haline getirmekte etkin rol oynuyor. Dünya Mimarlık Günü teması, mimarların, binaların ve kentlerin tasarım, yapım ve kullanımında karbondioksit emisyonunu önemli derecede kontrol ederek, bu oranı düşürme potansiyelini ve umudunu vurgulamayı hedefliyor. Kentler üzerinde atık gazların birikimi ile oluşan sera etkisinin ve CO2 emisyonunun yarısı, inşaat ve ulaşım sektörlerinden kaynaklanıyor. Mimarlar gelecek nesillere iklim ve doğal döngüsü bozulmamış sağlıklı ve sürdürülebilir çevreler bırakmakta, birinci derecede yükümlüler.

Mimarlar Odası, küresel çevre sorunlarının önemli bir araştırma konusu olarak üniversitelerde yer almasının bir aşama olduğunu biliyor; ancak sorunun gerçek çözüm yollarının ve daha da önemlisi bu alandaki bilinçlenmenin mimarlık pratiğimize, günlük yaşamımıza henüz yansımamış olmasını dile getirerek, mimarlık ürünlerinin oluşumu sürecindeki önerilerini şöyle sıralıyor:

·       Mimari tasarımlar çevreye duyarlı olarak gerçekleştirilmelidir.

·       Yapı üretim süreçlerinde küresel iklim değişikliğini önleyecek teknolojilerin kullanımına öncelik ve ağırlık verilmelidir.

·       “Ekolojik mimarlık”, “ekolojik planlama”, “çevre dostu yapı” gibi kavramlar, sadece birer akademik sözcük olmaktan kurtarılıp uygulamada etkin olarak yer almalıdır.

·       Yapıların çevreye olan etkilerinin değerlendirilmesi ve denetlenmesi süreçleri, meslek odalarınca etkin olarak sahiplenilmesi ve işletilmesi gerekmektedir.

·       Konunun her ölçek ve düzeydeki eğitim kademelerinde ve özellikle mimarlık okullarında ele alınması, bu alanda sağlanacak ilk katkılar arasında görülmelidir.

Sorunun da, çözümün de yaşamsal bir parçası olduğumuzu anımsayalım…

N. Müge Cengizkan
Bu icerik 888 defa görüntülenmiştir.