202
1984 Yıl: 22 Sayı: 3-4
 
Reklamlar
Yazar(lar):
Sayfa : -2-0,58-64 PDF
İçindekiler
Yazar(lar):
Sayfa : 1 PDF
Mimarlıktan
Yazar(lar): Gül Asatekin , Emre Madran
Sayfa : 2 PDF
Çağdaş Koruma , Tasarım ve Planlama İlişkilerine Kuramsal Bir Yaklaşım
Yazar(lar): Doğan Kuban
Sayfa : 3-5 PDF
Taşınmaz Kültür Varlıkları Koruma Uygulaması Yapan Kuruluşlar
Yazar(lar): Besim Çeçener
Sayfa : 5-8 PDF
Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu Üzerine
Yazar(lar): Orhan Alsaç
Sayfa : 8-11 PDF
Koruma - Bir Anket
Yazar(lar): (İsimsiz)
Sayfa : 12-15 PDF
Tarihi Çevre Korumasında İlk Aşama : Saptama - Belgeleme
Yazar(lar): Füsun Atacan Gürer , Ayşegül Pekdemir
Sayfa : 16-17 PDF
Türkiye'de Fotogrametrik Belgeleme Çalışmaları
Yazar(lar): (İsimsiz)
Sayfa : 18-20 PDF
Arkeolojik Alanlarda Koruma ve Onarım
Yazar(lar): Coşkun Özgünel
Sayfa : 21 PDF
Onarım ve Koruma Konusunda Tarihsel Kaynakların Kullanımı
Yazar(lar): Ömür Bakırer
Sayfa : 22-25 PDF
Ankara Kalesi Koruma Geliştirme Çalışmaları Hakkında
Yazar(lar): N. Gül Asatekin
Sayfa : 26-30 PDF
İkinci Grup Uygulama Örnekleri
Yazar(lar): Sinan Genim
Sayfa : 31-35 PDF
Tek Yapıdan Çevre Korumasına
Yazar(lar): (İsimsiz)
Sayfa : 36-37 PDF
Türkiye'de Koruma Eğitimi
Yazar(lar): Emre Madran
Sayfa : 38-43 PDF
Vernaküler Mimari ve Günümüz Koşullarındaki Durumu
Yazar(lar): Haluk Sezgin
Sayfa : 44-47 PDF
Kültür Mirasımızı Koruma Semineri Üzerine
Yazar(lar): Emre Madran
Sayfa : 48-51 PDF
ICOMOS Danışma Kurulu Toplantılarından Notlar
Yazar(lar): (çeviren) Zühal Özcan
Sayfa : 52-54 PDF
Yaşasın Bütün Eski Yapılar
Yazar(lar): James Nathan Miller , (çevirenler) Alpaslan Koyunlu , Çiğdem Kafesçioğlu
Sayfa : 55-56 PDF
Editorial
Yazar(lar): (İsimsiz)
Sayfa : 57 PDF
Bu icerik 1179 defa görüntülenmiştir.