155
1978 Yıl: 16 Sayı: 2
 
Reklamlar
Yazar(lar):
Sayfa : 0,65-84,86-87 PDF
İçindekiler
Yazar(lar):
Sayfa : 1 PDF
Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA)'nın XIII Kongresi Dolayısıyla UIA Örgütünün Yapısı İle İlgili Düşünceler - 1984 UIA Kongresi İçin Bir Öneri
Yazar(lar): Raşit Gökçeli
Sayfa : 2 PDF
Halkın Elinden Dilinden
Yazar(lar): Cengiz Bektaş
Sayfa : 3-6 PDF
Afiş Sanatının Gelişimi
Yazar(lar): Carlo Arturo Quintavalle , (çeviren) Yılmaz Aysan
Sayfa : 7-12 PDF
İlk Türk Mimarlık Okulu
Yazar(lar): Cemal Bora
Sayfa : 14-15 PDF
Sanayi Nefise Mektebi Alisi ve Güzel Sanatlar Akademisi
Yazar(lar): Sedat Çetintaş
Sayfa : 16 PDF
2. Bölgesel Gruba Bir Bakış
Yazar(lar): Methodi Pissarski
Sayfa : 18 PDF
TMMOB Mimarlar Odası Adına UIA II. Bölge "Mimarın Eğitimi" Komisyonu Toplantısı Açılış Konuşması
Yazar(lar): Yavuz Önen
Sayfa : 19 PDF
UIA II. Bölge Sekreteryası Adına Sunuş ve Sekreterya Çalışmaları Konusunda Açıklama Konuşması
Yazar(lar): Şazi Sirel
Sayfa : 20 PDF
Bulgaristan Mimarlar Birliği Bildirisi
Yazar(lar): Peter Tachev , (çeviri) Engin Özden
Sayfa : 21-23 PDF
"Eğitim Politikasını Bilimsel ve Teknik Gelişmelere Uyarlayabilme Sorunu , Yeni Gereksinim ve Olanaklar"
Yazar(lar): Istvan Gerendas
Sayfa : 23-25 PDF
Mimarlık Eğitiminde Çağdaşlaşma Demokratikleşme ve Bilimselleşme Koşutunda Olacaktır
Yazar(lar): (hazırlayanlar) Murat Nişancıoğlu , Süha Özkan , Mete Turan
Sayfa : 26-28 PDF
Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çevre Tasarımı (Özellikle Mimarlık) Bölümünün Gelecekteki Eğitim Modeli İlkeleri Üzerinde Görüşler
Yazar(lar): Sümer Gürel
Sayfa : 28-29 PDF
Mimarlık Bilimi İçin Bir Tartışma Çerçevesi
Yazar(lar): Mustafa Pultar
Sayfa : 30-31 PDF
Mimarlık Eğitimi ve Çağımız
Yazar(lar): Gazanfer Erim
Sayfa : 32-33 PDF
Mimarlık Üzerine Eleştirilerde Yararlanılmayan Bazı Kavramlar
Yazar(lar): İsmet Okyay
Sayfa : 34 PDF
Romanya'da Mimarlık Eğitimi Üzerine
Yazar(lar): Ascanio Damian, (çeviren) Zeynep Çelik, Ayşe Yönder
Sayfa : 34-35 PDF
Suriye'de Mimarlık Eğitimi Üzerine
Yazar(lar): Nizar Farra, (çeviren) Zeynep Çelik, Ayşe Yönder
Sayfa : 36 PDF
Polonya'da Mimarlık Eğitimi Üzerine
Yazar(lar): Maria Niemzcyk, (çeviren) Zeynep Çelik, Ayşe Yönder
Sayfa : 37-38 PDF
Türkiye'de "Sürekli Eğitimin" Genel Durumu
Yazar(lar): Afife Batur
Sayfa : 39-40 PDF
İstanbul Levent Karma Geliştirme Projesi
Yazar(lar): Altan Öke
Sayfa : 41-42 PDF
Çerkezköy Sanayi Kenti Merkez Projesi
Yazar(lar): (İsimsiz)
Sayfa : 44-45 PDF
İstanbul - Tarihsel Kent Merkezinin Farklı Yönlerinde Koruma - Yenileştirme - Sağlıklaştırma Projeleri
Yazar(lar): Nezih Eldem
Sayfa : 46-47 PDF
Ankara Saraçoğlu- Namık Kemal Mahallesi Geliştirme Projesi
Yazar(lar):
Sayfa : 49-50 PDF
Öğrenci Gözüyle Ankara Saraçoğlu Mahallesi Geliştirme Projesi
Yazar(lar): Muhtar Kabar
Sayfa : 51-53 PDF
Konya'da Pazar Yeri Düzenlemesi
Yazar(lar): Güven Birkan
Sayfa : 54-56 PDF
Kentsel Sorunlar ve Kent Plancılarının Eğitimi İle İlgili Toplantı Sonuç Raporu
Yazar(lar): (çeviren) Nimet Kalkay
Sayfa : 57-59 PDF
Eğitim Yapıları
Yazar(lar): (hazırlayan) Fatih Söyler
Sayfa : 60 PDF
Yapı Malzemesi Kavramı
Yazar(lar): Çiğdem Berdi , Deniz Baytın
Sayfa : 61-65 PDF
Mimarlar Odası Yayınları
Yazar(lar):
Sayfa : 86 PDF
Ankara Saraçoğlu Mahallesi Geliştirme Projesi Stüdyo Çalışmaları
Yazar(lar): (isimsiz)
Sayfa : 50-51 PDF
Sanat
Yazar(lar): Özgür AKARSU
Sayfa : 12-13 PDF
M. Pissarky'nin Kapanış Konuşması
Yazar(lar):
Sayfa : 38 PDF
Mimarın Eğitimi Komisyonu Kapanış Bildirisi
Yazar(lar):
Sayfa : 38 PDF
Taksim 1990
Yazar(lar):
Sayfa : 42-43 PDF
Tasarım Stüdyosu Nasıl Yürütülmeli: How To Conduct An Architectural Design Studio
Yazar(lar): Orhan Özgüner
Sayfa : 48-50 PDF
Bu icerik 1251 defa görüntülenmiştir.