MİMARLIK HAKKINDA

Mimarlık dergisi, Türkiye Mimarlar Odası tarafından 1963 yılından beri yayımlanan, Türkiyenin en uzun soluklu ve en yüksek tirajlı mimarlık dergisidir. İki ayda bir, yılda 6 sayı olarak yayımlanan derginin yönetim merkezi, editör, yardımcı editörler ve yayın kurulu ile Ankara'dadır. 2013 yılında 50.yılına giren dergi, yarım yüzyıllık yayın hayatında Türkiye mimarlığı ve mimarlık mesleğinde yaşanan değişimlerle birlikte içerik ve tasarım açısından değişimler geçirse de, genel çizgisini sürekli kılmayı başarmıştır.

Derginin her sayısında, birkaç aylık bir çalışmanın sonucu olarak, dönemin gündeminde yer alan ve gündem oluşturması hedeflenen temalar, konunun uzmanları tarafından dosya olarak ele alınmaktadır. Diğer sürekli bölümler ise şunlardır: Gündem yaratan önemli konu ve projelerin her yönüyle ele alındığı (kentsel, mimari, hukuki, politik) değerlendirmeler, eleştiriler ve akademik içerikli makaleler; Türkiye’deki okuyucuların düzenli olarak sadece MİMARLIK dergisinden izleyebildikleri mimarlık ve kentsel proje yarışmalarında ödül alan projeler; Türkiye modern mimarlığı ile ilgili kuramsal tartışmalar, bu dönemin uygulamaları ve korunmasına yönelik bilincin artırılması yönündeki makaleler; Türkiye’de kurulma aşamasında olan mimarlık müzesinde yer alabilecek müze objeleri, bilgi ve belgelerin biraraya getirme amacıyla hazırlanan bölümler; ayrıca, mimarlık dünyasından haberler, yeni çıkan kitapların tanıtımı ve değerlendirilmesi.

Derginin 40. yılı olan 2003 yılında kurulan web sitesi ise, güncellenerek www.mimarlikdergisi.com adresinden izlenebilmektedir. Derginin 50. yılı olan 2013 yılından itibaren ise, 1963 yılından beri yayımlanan tüm sayıların tam metin ve görsellerine ulaşılabilmekte; arama motoru ile taranabilmektedir. 2014 yılı itibarıyla basılı dergi ile eşzamanlı olarak web sitesinden ücretsiz olarak izlenebilen Mimarlık, 2015 yılı Ocak-Şubat sayısıyla birlikte Facebook üzerindeki www.facebook.com/mimarlikdergisi sayfasından da takip edilebilecek.

MİMARLIK YAYIN İLKELERİ
MİMARLIK dergisi Yayın Komitesi, oluşturduğu yayın ilkeleri çerçevesinde, dergiye gönderilecek yazılar konusunda aşağıdaki genel seçim ölçütlerini belirlemiştir:

  • Ele alınan konularda, getirilen bakış açısında, değerlendirmelerde, kullanılan dilde, görsel ve yazılı belgelerde özgünlük bulunması;
  • Aktarılan konularda ve görüşlerde çeşitlilik olması ve aranması,
  • Yazıların içerik açısından entelektüel katkıda bulunması;
  • Farklı bakış açılarıyla ve diğer disiplinlerden alınacak katkılarla dergi içeriğinde zenginliğin ve çok yönlülüğünün sağlanması;
  • Yurtiçi ve yurtdışında meslek alanındaki güncel konuların ve gündemin izlenmesi.

Dergide genel değerlendirme ölçütleri böylece ifadesini bulan makale ve inceleme-araştırma yazılarının yanısıra, yapı ve proje değerlendirmeleri ile mimarlık eleştirisi yazıları ve Cumhuriyet dönemi mimarlığına, ‘toplum ve mimarlık’ ilişkisini ortaya koyan konulara, ‘çevre duyarlılığı ve mimarlık ilişkisi ve tartışmalarına’ yönelik yazılara süreklilikle ve ağırlıkla yer verilmesi görüşü Yayın Komitesi tarafından benimsenmiştir. Dergi, mimar, öğrenci, akademisyen gibi mimarlığın mesleki uygulama, eğitim ve akademik araştırma alanlarından geniş ve zengin bir okuyucu profiline sahiptir. Hedef okuyucu kitlesinin bu homojen olmayan yapısı, konu seçiminden yazım diline kadar, yayınların değerlendirilmesinde dikkate alınan önemli ölçütlerden biridir.